Добре дошли в магазин ЕкоДом!
Валута:BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Език: BG

Количка

0 артикула
Валута:BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Език: BG
 • Меню

Категории

БОРБА С ГРИЗАЧИ - мишки, плъхове, съсели

Дата: 2016-09-20

Вреди от гризачите:
Гризачите нанасят сериозни вреди в нашите дом и градина, по всички фази на развитие на културните растения и хранителните ни запаси, фуражи и зърно.

Борбата с вредните гризачи – плъхове и мишки, в домовете, градините, стопанските дворове и сгради и в животновъдните ферми се провежда с предпазни и изтребителни мероприятия. Те се включват в процеса дератизация ( "de" - без и "Rat" – плъх). Всяка година се губят милиони тонове храни, които се унищожават или замърсяват от гризачите. Това, добавено към унищожените тревни култури и технически съоръжения, представлява неоценима вреда за човечеството и за неговия бизнес. Мишките и плъховете са и опасни разпространители на заразни и паразитни болести по човека и животните. Гризачите са както биологични преносители (като боледуват скрито или явно), така и механични преносители на зарази. Значителната им подвижност е причина за кратко време да пренесат заболяванията между много хора и животни. Всичко това налага постоянното провеждане на различни мерки за тяхното прогонване или унищожаване.

Дератизацията е комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване или прогонване на гризачите вредители (главно различни видове плъхове, мишки, съсели). Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи:

 

1. Физични методи

 • Капани

Капаните са механични устройства. В капана се слага примамка. Когато гризачът докосне примамката, капанът се задейства и здраво захваща гризача. Капаните се използват предимно в бита. Не са подходящи за масова дератизация, поради следните неудобства:

- гризачът в капана често остава жив и трябва да се доубие
- в един капан може да попадне само един гризач
- капанът трябва да се презарежда след всяко задействане
- капанът трябва старателно да се измива с гореща вода и дезинфектант след всяко използване
- болката и стресът от захващането предизвикват обилно уриниране, а при гризачите миризмата на урина служи като предупреждение за опасност и указание за избягване на неблагополучното място

 • Ултразвук

Човешкият слух долавя звукови вълни с честота до 20 KHz, а този на гризачите - до 60 KHz. Това се използва при разработката на електронните уреди. Ултразвукът силно безпокои гризачите и те не влизат в озвучените помещения. 

Ултразвуковите уреди излъчват ултразвукови вълни, които са нечуваеми за хора и едри животни, но имат силно въздействие върху гризачите. Тези вълни действат на слуховия апарат и нервната система на гризачите. Въздействието на ултразвука нарушава жизнените им функции и предизвиква паника сред тях. Гризачите престават да се хранят и размножават, а впоследствие напускат охраняваната площ. Формата и честотата на импулсите се променя постоянно, което предотвратява привикването на гризачите към тях. Уредите намаляват плътността и на някои насекоми - мравки, мухи, комари, паяци, хлебарки.

 

 • Електромагнитен импулс

Електромагнитните уреди използват електрическите проводници в сградите за излъчване на променлив сигнал, настроен да дразни нервната система на гризачите и някои видове насекоми. Електромагнитното поле около проводниците не се увеличава, а само променя честотата си. Насекомите и гризачите усещат тази промяна и отбягват местата, където уредите работят. Промяната на електромагнитното поле не пречи на работата на домашните електроуреди.

 

 • Светлина

Мигащата светлина е друг метод за прогонване на неприятелите. Всяко животно, което има очи, може да бъде прогонено с мигаща светлина. Светлината мига 75 пъти в минута. Светлинните импулси и вторичните отблясъци с тази честота са непоносими за неканените неприятели - мишки, плъхове, съсели, невестулки, белки и други гризачи и те напускат осветените места. Този метод е много подходящ за тъмни или мрачни помещения, където светлината и отблясъците са особено видими.

 

2. Химични методи

 • Бързодействащи отрови

Бързодействащи отрови са Zn3P2 (цинков фосфид, популярно известен като "черна отрова"), KCN (калиев цианид, цианкалий), стрихнин и др. Те се използват рядко и само от официални дератизатори, защото:

- могат да предизвикат отравяния при хора и домашни животни
- отровените гризачи започват да издават писъци, които предупреждават останалите да не се хранят с примамката и неправилното им използване обезсмисля цялото мероприятие

 • Бавнодействащи отрови

Най-широко използваната бавнодействаща отрова е бромадиолон и неговите аналози. Бромадиолонът е в основата на разработените отрови от БРОС. При неколкократно приемане те трайно блокират кръвосъсирването и до пет-десет дни гризачите умират от вътрешни кръвоизливи. Тези отрови се продават без ограничения и широко се използват, защото:

- при еднократно приемане, дори и в много високи дози, те са безопасни

- при неколкократно приемане смъртта не настъпва внезапно, а в продължение на няколко дни; това почти изключва възможността за злоумишлено отравяне на хора и животни

3. Биологични методи
Естествени неприятели на гризачите:
          - Змии

Повечето змии се хранят с гризачи. В Централна азия (Индия, Пакистан) змиите се отглеждат като домашни любимци точно за да пазят къщите от гризачи. Смоковете са особено полезни за посевите. Те се хранят с гризачи, охлюви, червеи, насекоми, яйца на птици и малки пиленца.

          - Котки

Котките безспорно са най-доброто решение за защита на домове и складови помещения. Женските котки са много по-усърдни и трудолюбиви ловци от котараците.

Внимание!!! Когато се използват котки, не бива да се използват отрови! Котките може да изядат част от отровените гризачи и да умрат.

При изплозването на котки, трябва да се положат и други грижи:

             - котките редовно трябва да се обезпаразитяват

             - котките редовно трябва да се преглеждат от ветеринарен лекар

             - като цяло трябва да се избягва физически контакт с котките, използвани за дератизация и те не трябва да се допускат в помещенията, където живеят хора, за да се избегне пренасянето на болести и паразити от плъховете и мишките

          - Кучета

Кучетата не са толкова добри ловци на гризачи, като котките, но някои породи, като териерите, се справят доста добре. При използването на кучета трябва да се положат същите грижи, както и при котките (виж горе).